fbpx

HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı

HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, haklarında denetimli serbestlik tedbiri veya koşullu salıverilme kararı verilecek hükümlülerin işlemlerinde herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi amacıyla gerekli önlemlerin görüşülmesi için toplandı.

Toplantıda alınan kararlar, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla tüm hakim ve savcılara duyuruldu. 

Buna göre, alınan önlemler şöyle:

– Daha önce alınan karar doğrultusunda, mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarında yürütülen rutin işlemlerin, salgın önlemleri kapsamında evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleriyle yürütülmesine devam edilecek.

– 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, koşullu salıverilme tarihleri dolan hükümlüler hakkında karar verme yetkisi Asliye Ceza, Çocuk, Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğundan, bu mahkemelerin koşullu salıverilme işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmeleri sağlanacak.

– Yeni kanun uyarınca, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı hükümlerinden istifade etmek suretiyle salıverilecek hükümlüler hakkında karar verme yetkisi infaz hakimliklerine ait olduğundan, bu hakimliklerin de denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı işlemlerini aksatmayacak şekilde görevlerini yerine getirmeleri gerekecek.

– Belirtilen iş ve işlemler yerine getirilirken, önceki tavsiye kararları ile salgınla mücadeleye yönelik tıbbi zorunluluklar doğrultusunda, mümkün olduğunca evden çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak.

– Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı veya koşullu salıverilme kararlarının ivedilikle alınmasının ve gerekli diğer işlemlerin gecikmeksizin yerine getirilmesinin adliyelerde fiilen çalışmayı gerektirmesi halinde, maske, koruyucu
ekipman, dezenfektan gibi tıbbi malzemeler ve her türlü tıbbi önlem alınmak suretiyle iş ve işlem tesis edilecek.

– Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı veya koşullu salıverilme kararlarının alınması sırasında hakim ve savcı dışındaki adliye personelinin sürece dahil olması gerekeceğinden, sayılan önlemlerin tamamı adliye personeli için de uygulanacak.

– Yasa gereği ortaya çıkan ve özü itibarıyla ivedi olan söz konusu iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında gerekli tıbbi ekipman ve araç-gereç ihtiyacının temini ve adli personele ulaştırılması konusunda ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı ve Cumhuriyet başsavcılarının koordinasyon görevi icra etmeleri gerekecek.

– HSK’nin 30 Mart 2020 tarihli Genel Kurul Kararı, önceki tavsiye kararları ve diğer idari işlemler doğrultusunda risk grubunda görülen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar ve eşi sağlık personeli olan hakim ve savcılara idari izin verildiğinden, idari izinli sayılan hakimlerin yetkili olduğu mahkemelerce verilmesi gereken koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı kararlarının, ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanı tarafından görevlendirilecek hakimler eliyle yerine getirilmesi sağlanacak.

– Müstemir yetkili hakimi idari izinli olan mahkemeler ve hakimliklerde herhangi aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin önceden titizlikle alınması konusunda ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanları gerekli hassasiyeti gösterecek.

– İdari izinler ve yeni infaz kanundan kaynaklanan iş yükü nedeniyle o mahaldeki işin ivedilikle yürütülmesini sağlayacak kadar hakim bulunmaması halinde, durumun ilk derece adli yargı adalet komisyonu başkanları tarafından derhal Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekecek.

– Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı kararları ile salıverilecek hükümlü sayısının çokluğu nedeniyle yeteri kadar infaz hakimliği bulunmayan adli mahaller için ilave hakim yetkilendirilecek.

– Yasanın kapsamı nedeniyle Açık Ceza İnfaz kurumlarından izinle çıkan hükümlülerin itiraz işlemleri ile yasa kapsamına girmediğinden bahisle durumlarının değerlendirilmesini talep eden hükümlülere ait işler, mümkün olduğunca uzaktan çalışma yöntemiyle ve ivedilik durumları dikkate alınarak icra edilecek.

– İnfaz kanununun uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek adli sorunlar, gecikmeksizin HSK’ye bildirilecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.