fbpx

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri AA arşivinde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezileri AA arşivinde

Kuruluşunun 100’üncü yılını 6 Nisan 2020’de kutlamaya hazırlanan Anadolu Ajansı (AA), bu kapsamda, tarihi belge niteliğindeki bazı haberlerini tekrar servis ediyor.

Kurtuluş Savaşı’nın zor şartlarında kurulan ve 12 Nisan 1920’de haber yayınlamaya başlayan AA, bir asırdır Anadolu’nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu’ya duyurarak önemli bir görevi yerine getiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna şahitlik eden Anadolu Ajansı, tarihi belge niteliğindeki haberlerini, kuruluşunun 100’üncü yılında aboneleriyle tekrar paylaşıyor. Bu haberler arasında 1925’te servis edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün yurt gezileri de yer alıyor.

AA, Atatürk’ün İzmir, Uşak ve Konya gezilerini şu ifadelerle haberleştirmişti:

16 Ekim 1925

“İzmir – (A.A) Reis-i Cumhur Gazi Paşa Hazretleri, Bornova Ziraat Mektebi’ni teşrifle mektep müdürü Abidin Bey tarafından verilen izahatı istima buyurmuşlardır. Müşarünileyh hazretlerine Mekteb-i Mahsulattan üzüm, karpuz, kavun, ayva ve nar takdim olunmuştur. Gazi Hazretleri, müdür ile Ankara’daki çiftlikler hakkında görüşmüşler ve mektep defterine ‘İzmir Ziraat Mektebi muktedir ellerde eserlerini göstermiştir. Ziyaretimden memnunum.’ cümlelerini kayıt buyurmuşlardır.”

“Uşak – (A.A) Reis-i Cumhur hazretleri bugün saat 17.20 geçe yapılan büyük tezahürat arasında Uşak’a muvasalat etmişlerdir. Bütün istasyonlarda kurbanlar olunmuştur. Gazi Paşa Hazretleri, Salihli ve Alaşehir’de bir müddet istirahat buyurmuşlardır. Salihli’de belediye reisi şehir namına müşarünileyh hazretlerine arz-ı tazimat etmiş, Alaşehir Hükümet Konağında bir resmi takdim yapmıştır. Uşaklılardan ma’ada Afyon, Kütahya, Gediz, Simav heyetleri Reis-i Cumhur Hazretlerini istikbal etmişlerdir. Bu heyetler daha sabahtan gelmiş ve Büyük Gazi’ye muntazır olmuşlardı. Uşak’ta yapılan merasim ve tezahürat çok parlak olmuş ve yeni yapılan belediye otelinde Afyon Valisi Edhem ve Kütahya Valisi Fevzi Beyler Uşak, Gediz, Simav kaim makamları, Halk Fırkası, Ticaret Odası, Türk Ocağı ve cemiyet-i saire mümessilleri Gazi Paşa Hazretlerine takdim edilmişlerdir.”

17 Ekim 1925

“Konya – (A.A) Gazi Paşa Hazretleri bugün belediye tarafından Riyaset-i Cumhur Köşkü’nde bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Müfettiş Fahretdin ve Kolordu Kumandanı Taci Paşa hazretleriyle İstiklal Mahkemesi reisi ve azası, Konya mebusları, vali, belediye reisi Kazım ve Halk Fırkası Müfettişi İsmail Hakkı Beyler, Riyaset-i Cumhur Başkatibi Seryaver Rüsuhi ve İsmail Hakkı ve Muzaffer Beyler hazır bulunmuşlardır.”

“Konya – (A.A) Gazi Paşa Hazretleri bil-vasıta vakı olan beyanatlarında ‘Konya’nın havasından suyundan istifade ettiğim için istirahat edeceğim. Konya’ya daima geliyorum. Konya’nın sıhhatim üzerinde fevkalade iyi tesirini görüyorum.” demişlerdir. Müşarünileyh hazretleri, bugün köşklerinde istirahat edeceklerdir ve halkın tezahürat ve ikramatından fevkalade mütehassislerdir.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.